Plan rada na projektima unutrašnje arhitekture je brošura u kojoj je dizajn enterijera podeljen na osam faza koje definišu kompletan proces od projektovanja, preko izvođenja do garancije i korišćenja.

Dajete li ponudu za izvođački ili samo za idejni projekat? Da li je nadzor uključen u cenu? Ko oprema enterijer i ko daje garanciju? Na sva ova pitanja odgovore je pokušala da da Asocijacija srpskih arhitektonskih praksi (ASAP) u vidu priručnika nazvanog Plan rada na projektima unutrašnje arhitekture koji bi trebalo da uvede standardizaciju usluga u oblasti projektovanja i opremanja enterijera.

“Cilj je da se pomogne arhitektonskoj zajednici da sagledaju šta ih sve čeka na svakom projektu ali i da se edukuju investitori koji će moći da se upoznaju sa celim procesom, od početka rada sa arhitektom pa do trenutka kada njihov objekat ne bude završen”, istakao je Marko Korošec iz studija Remorker Architects na predstavljanju Plana u Novom Sadu.

Šta sve spada u idejni projekat; Foto: DE

Projekat enterijera podeljen je na 8 faza koje definišu kompletan proces projektovanja i izvođenja.

Plan rada na projektima unutrašnje arhitekture je brošura u kojoj je dizajn enterijera podeljen na 8 faza koje  definišu kompletan proces projektovanja i izvođenja na projektima unutrašnje arhitekture.

Nulta faza: Očekivanja i upoznavanja

Procenjuju se strateški aspekti projekta i definiše se okvir buduće saradnje. Postavljaju se očekivanja, daje se kontekst i definiše smer u kome će se kretati buduća saradnja.

1. faza: Priprema projekta

Konkretizuju se ciljevi projekta definisanjem projektnog zadatka, finansijskih i vremenskih okvira projekta kao i određivanje učesnika u projektu.

2. faza: Koncept

Kreativni deo procesa gde se, koristeći se prikupljenim informacijama, razvijaju arhitektonski planovi, vizuelni koncepti u skladu sa ciljevima projekta.

3. faza: Idejni projekat

Proizvodi se grafička dokumentacija koja jasno prikazuje primenjena estetska i organizaciona rešenja na projektu. Klijent dobija jasnu sliku rešenja budućeg prostora.

4. faza: Izvođački projekat

Izrađuju se detaljni arhitektonski i inženjerski projekti, pravi se detaljna specifikacija potrebne opreme i elemenata enterijera.

Delovi izvođačkog projekta; Foto: DE

5. faza: Podrška u izvođenju

U fazi izvođenja, planirana rešenja potrebno je ispratiti da se ideje projekta implementiraju na ispravan način.

6. faza: Primopredaja i opremanje

Nakon što je izvođenje privedeno kraju, potrebno je utvrditi i otkloniti vidljive nedostatke i napraviti finalan raspored elemenata enterijera da bi prostor ispunio sav potencijal.

7. faza: Garancija i korišćenje

U procesu rešavanja potencijalnih izazova u toku korišćenja, arhitekta je na raspolaganju klijentu kao podrška u prevazilaženju datih okolnosti.

Svaka faza je objašnjena kroz zadatke, zakonske obaveze, učesnike u projektu, priloge i uslove za obavljanje faze.

Prezentacija Plana u Novom Sadu; Foto: ASAP

Standardizacija usluga i cena

ASAP-ov Plan rada sastavljen je po uzoru na dokumente slične forme kao što je RIBA plan of Work koji decenijama služi kao okvir za rad firmama iz oblasti projektovanja i opremanja.

Kako ističu u ASAP-a, ukoliko bi bio opšteprihvaćen u praksi, ovaj plan će pomoći standardizaciji usluga u oblasti dizajna enterijera ali i standardizaciji načina definisanja cena projekata na tržištu.

Naravno, ovaj plan je primenjiv ne samo u dizajnu enterijera već i na projektovanju arhitekture manjih objekata.

Na Planu je više od godinu dana radilo sedam biroa: Ana Nenadović Arhitekte, Antipod studio, A4 studio, Modelart Arhitekti, Remorker Architects, Studio AUTORI i Studio Fluid.

Plan rada na projektima unutrašnje arhitekture će uskoro moći da se skine u elektronskoj formi.