Portal Gradnja.rs raspisuje otvoreni, anketni i regionalni konkurs za idejno arhitektonsko rešenje “Male montažne kuće u prirodi powered by Alumil sa nagradnim fondom od 2.500 evra.

Konkurs ima tri osnovna cilja. Prvi je da dođe do najboljih idejnih rešenja male montažne kuće u prirodi. Drugi je da okupi arhitekte zainteresovane za tipologiju malih kuća, a sve u nameri njihove promocije na stručnim portalima i društvenim mrežama kao primera dobre prakse koje treba slediti. Treći je da se sredstvima kreativnosti i inteligencije unapredi postojeći načini gradnje, ponude i očekivanja.

Konkursni zadatak

Učesnici imaju zadatak da urade idejno rešenje male montažna kuće za privremeni boravak i rad, neto površine od 24 do 48 m2 grejanog prostora. Jedinicu je potrebno nameniti za određenu lokaciju u prirodi – koju učesnici biraju sami. Lokacija mora biti u neposrednoj blizini grada koji ima preko 100.000 stanovnika, a najdalje na 100 kilometara od njegovog centra. Lokacija se može nalaziti u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji ili Bosni i Hercegovini.

Rok

Rok za predaju radova je 17. maj 2021. godine.

Sve detalje o konkursu pronađite ovde.