Enterijer poslovnog objekta kompanije DPC projektovan je u stilu minimalizma uz korišćenje palete od nekoliko osnovnih materijala čijom se dinamikom, pozicijom u prostoru i ritmom gradi slika koja ima za cilj nalaženje ravnoteže između detalja i celine, raznolikosti prostora i jednostavnosti.

Superponiranjem betonskih panela i drvenih obloga, zidnih površina u beloj i boji antracita, modularnog  plafona i staklenih pregrada, u projektu se traži način da se prostor oplemeni i pobegne od uniformnosti.

Centralno stepenište od crnog granita naglašava vizuelno prožimanje etaža i transparentnost staklenom ogradom.

Početak narativa u enterijeru predstavlja ulazni hol sa pultom na koji se nastavlja centralno stepenište od crnog granita koje povezuje prizemlje i dva sprata ovog poslovnog objekta naglašavajući vizuelno prožimanje etaža i transparentnost staklenom ogradom.

Poslovni objekat na tri etaže sastoji se od više različitih prostorija: landscape office prostora, kancelarija, sala za sastanke, kafeterije, kuhinje, kancelarija menadžmenta, holova i koridora.

Posebna pažnja se posvetila formiranju rešenja koje će imati zajednički izraz u svim različitim tipovima prostora u enterijeru, a zadržati individualnost za svaku posebnu namenu prostora i njenu specifičnost.

Ostrva na plafonu

Plafoni u enterijeru su projektovani kao tipski, modularni u formi „ostrva“ sa parcijalno vidljivim plafonskim instalacijama. Modularnost plafona je iskorišćena u punoj meri za formiranje dinamičnog geometrijskog rešenja uz pažljivo odabrani ritam polja rasvete, mašinskih instalacija i polja spuštenog plafona.

U reprezentativnim prostorima u enterijeru korišćena su polja spuštenog plafona od drveta kao kontrast betonskim površinama na zidovima i podu, belini površina delova spuštenog plafona i gornje zone zidova i betonske ploče u boji antracita.

Kafeterija za opuštanje

Kafeterija je projektovana tako da ima različit, opušteniji karakter od ostatka enterijera u skladu sa namenom ovog prostora, ali se i dalje zadržao izraz koji karakteriše prostor u sklopu poslovnog objekta.

Jednostavnost izraza

Kako u detaljima ovog enterijera, tako i u njegovoj celini autori tragaju za jednostavnošću izraza koji u svojoj jednostavnosti ne sme biti banalan, recikliran ili bezličan.

Fotogalerija

Faktografija

  • Autori: Jelena Čubra, diplomirani inženjer arhitekture, Igor Čubra, diplomirani inženjer arhitekture,
    ARTHS Studio Čubra, Beograd
  • Naziv dela: Enterijer poslovnog objekta DPC u Novom Beogradu
  • Namena: Poslovni objekat
  • Adresa: ulica Tošin Bunar, Novi Beograd – Beograd, Srbija
  • Godina projektovanja: 2018.
  • Godina realizacije: 2019.
  • Površina objekta (m2): 1000