Rekonstrukcija unutrašnjosti robne kuće bila je potpuna, ali na takav način da se fasada objekta u potpunosti zaštiti.

Vega Food Store u Kragujevcu nalazi se u objektu koji je prvobitno projektovan kao robna kuća, a čiji je autor arhitekta Jovanka Jeftanović. Ova zgrada se prostorno nadovezuje na objekat robne kuće Beograd i sa njom formira Trg Svetog Đorđa.

Nakon više decenija promene sadržaja i korisnika, Bojan Pavlović i Nataša Matović, arhitekte iz Bina Studija, dobile su zadatak da ovaj ovaj stari objekt rekonstruišu i privedu novoj nameni. Od robne kuće bilo je potrebno osmisliti savremeni ugostiteljski lokal, a na sprat smestiti poslovni prostor.

Arhitekte navode da je u procesu dizajna i izvođenja stalno bila prisutna ideja poštovanja građevinskog nasleđa. Dok su intervencije na fasadi objekta minimalne, transformacija enterijera bila je potpuna.

Foto: Relja Ivanić

Rekonstrukcija i prenamena

„Planiranom rekonstrukcijom i dogradnjom definisana nova namena prostora, sa ugostiteljskim sadržajima u nižim etažama i poslovnim delom na spratu i galeriji“, ističu autori.

Rekonstrukcija i prenamena  podrazumevala je širok spektar. Deo podrumske, prizemne i galerijske etaže pretrpeo je značajne konstruktivne i oblikovne promene.

Cilj obimnih radova bio je da se obezbede potrebni uslovi za funkcionisanje savremenog ugostiteljskog lokala. Međutim, izmene na fasadi objekta iz modernističkog perioda morale su biti minimalne.

Foto: Relja Ivanić

Fast food u prizemlju

Osnovni koncept rekonstrukcije bio je da se u zoni ulaza nađe prostrana pekara. Ona je dobila sasvim nov identitet, koji je provučen kroz arhitektonsko i grafičko oblikovanje prostora.

U većem delu prizemne etaže je prostor koncipiran kao fast food restoran. Ovaj deo enterijera podeljene je na nekoliko zona sedenja prilagođenih različitim grupama korisnika.

„Enterijer je opremljen nameštajem svetlih boja, furniranim drvenim oblogama i obogaćen živim sadnicama, kao podrška ideje o zdravoj i prirodnoj ishrani“, navode arhitekte.

U središtu prostora nalazi se delimično otvorena kuhinja, a hrana se priprema naočigled gostiju.

Delimično otvorena kuhinja nalazi se u središnjoj zoni prizemne etaže. Priprema hrane odvija se naočigled posetioca kojima se izuzev priuštenih gastronomskih užitaka prikazuje i dinamična aktivnost pripreme specijaliteta.

Uz ulaznu zonu, projektovan je veliki šank koji opslužuje prizemnu etažu i baštu. Prema rečima arhitekata, otvaranjem dela staklenih portala ostvaruje se direktna veza sa otvorenim a natkrivenim delom u okviru koga je obezbeđeno sedenje.

Kako je kuhinjski blok centralizovan, posebna pažnja prilikom renoviranja posvećena je šemama kretanja, koje su delimično modifikovane u okviru postojećih prostornih granica.

Foto: Relja Ivanić

Slow food na galeriji

Drugi deo restorana, na prvom spratu odnosno polu-nivou, je projektovan kao slow food prostor, sasvim drugačijeg ambijenta i estetike.

„Slow food restoran je organizovan sa sedenjem u polu-foteljama i separeima, grupisanim za manja i veća društva uz mogućnost pregrupisavanja u posebnim prilikama“, ističe Bojan Pavlović, jedan od autora projekta.

Posebno je istaknuto sedenje u fasadnim erkerima, koji se doživljavaju poput diskretnih kibic fenstera sa otvorenim vizurama na trg i susedne objekte u okruženju.

Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić

Raspored rasvete je organizovan kako kroz razigrane forme svetlosnih visilica, tako i kroz oblikovanje retro-pulta i visokih polica.

Na ovoj etaži dominiraju tamni tonovi. Dominantni materijali koji su primenjeni jesu kamen i drvo, ali komadni nameštaj u teget nijansi.

Poseban akcenat dat je elementima rasvete, koji su većinom bakarne materijalizacije. Rasveta, iako funkcionalno prati sedenje, predstavlja i istaknuti element opreme enterijera.

„Raspored rasvete je organizovan kako kroz razigrane forme svetlosnih visilica, tako i kroz oblikovanje retro-pulta i visokih polica“, navode arhitekte.

Vega Food Store – galerija; Crtež: Bina Studio

Nova prostorna postavka

Objekat je opremljen svim instalacijama savremenog ugostiteljstva, kako bi se realizovao prostor prijatan za boravak. To je zahtevalo izradu složenih sinhron planova, a kako bi se projekti konstrukcije, instalacija, arhitekture i enterijera međusobno uskladili.

Po svojoj složenosti i veličini Vega Food Store u Kragujevcu predstavlja značajan iskorak u dizajnu ugostiteljskih enterijera, koji su u našim uslovima obično skromnije razmere.

Međutim, enterijer lokala bi izgledao mnogo bolje i atraktivnije da su se nasleđeni arhitektonski elementi modernističkog objekta više i bolje naglasili u novoj prostornoj postavci.

 

Grafička dokumentacija

Vega Food Store - prizemlje; Crtež: Bina Studio
Vega Food Store - prizemlje; Crtež: Bina Studio
Vega Food Store - galerija; Crtež: Bina Studio
Vega Food Store - galerija; Crtež: Bina Studio

Foto-galerija

Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić

 

Faktografija