Da li ste primetili sve veću popularnost zidnih nalepnica i tapeta koje se lako mogu ukloniti? Ovaj vid zidne dekoracije sve je dostupniji, a za to je najviše zaslužna njegova laka upotreba. Ipak, postoje neke stvari na koje treba posebno obratiti pažnju. Dekorisanje zidova na…