Svojom skladnom arhitekturom i dizajnom novootvoreni lokal je vešto uklopljen u spomenik kulture smešten u  jednoj od najstarijih beogradskih ulica. U Beogradu se nova mesta otvaraju gotovo svakodnevno, a naš portal se trudi da za vas istraži lokale koji su pronašli način da se u…