Sigurni smo da ste primetili veliku popularnost koju teraco ima u poslednje vreme, a da li ste znali da ovaj materijal može da se napravi upotrebom recikliranog drveta? Želeći da bude u koraku sa trendovima, kako onim u enterijeru, tako i onim u ekologiji, britanski…