Sva mesta za događaj posvećen dizajnu enterijera, sa fokusom na izazovima i problemima sa kojima se susreću domaće dizajnerske prakse, već su popunjena. U poslednjih par godina, zajedno sa procvatom građevinske industrije i novogradnje, dolazi do naglog razvoja lokalnih dizajnerskih praksi. Gotovo preko noći, dizajn enterijera u…