Uprostoru možete videti rotirajuće ogledalo, zidove obložene glinom, gumu, mermerne stećke, svetlosne štapove, drveni nameštaj… a sve to izgleda kao da je iz iste pesme. U maloj stambenoj zgradi iz 1922. godine, na samom kraju ulice Kneza Miloša u Beogradu, od ove godine nalazi se…