Umetnička slika ne treba da bude nešto što dolazi na kraju, već ona može biti ideja vodilja za kreiranje celog ambijenta. Saznajte i zbog čega treba birati slike velikih formata. Jeste li se nekada pitali kako izabrati pravu umetničku sliku i koliko za njih treba…