Velike drvene građevine smeštene na farmama služile su za čuvanje stoke, skladištenje žitarica i druge praktične svrhe. Jedan ovakav objekat poslužio je za stvaranje prostranog i udobnog porodičnog doma.Smešten u kanadskom Kvebeku, drveni ambar pretvoren je u modernu i komfornu kuću. Za restauraciju ovog objekta…