Pružajući  širok spektar dizajnerskih mogućnosti, ove čvrste i trajne ploče mogu se primeniti na svim ravnim površinama – na stolovima, u kuhinjama i kupatilima, pa čak i kao fasada. Ovaj domaći proizvod nije samo estetski privlačan, već predstavlja i angažovanost ka očuvanju životne sredine i…