Minimalistički način života nije za svakoga. Ipak, u savremenom svetu sve je više onih koji naginju ka tome da poseduju manje, da troše manje i da im je na kraju, potrebno manje za život. Postoje oni ljudi koji odu u potpuni ekstrem u želji da…